Grafika / Województwo Łódzkie Wspiera Sport - Infrastruktura Sportowa Plus

Gmina Gomunice w 2023r. otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, w wysokości 230.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach.

 

Celem projektu jest podniesienie standardu bezpieczeństwa i estetyki obiektu sportowego w Szkole Podstawowej w Gomunicach.