Grafika / Polski Ład

 

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Dofinansowanie: 1.125.447,42 zł

Całkowita wartość: 1.148.415,74 zł