Grafika / Województwo Łódzkie - Sołectwo na plus 2023

 

Gmina Gomunice w 2023r. otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, w wysokości 36.000,00 zł na realizację projektów lokalnych pod nazwą:

 

  1. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kletni" - 12.000,00 zł,
  2. "Modernizacja budynku świetlicy OSP Słostowice" - 12.000,00 zł,
  3. "Remont i modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kocierzowach" - 12.000,00 zł.


Głównym celem projektów jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Realizacja projektów przyczyni się do:

  • zaspokojenia potrzeb kulturowych i społecznych mieszkańców miejscowości Kocierzowy, Kletnia, Słostowice,
  • wzrostu aktywności i integracji lokalnej społeczności,
  • pobudzenia aktywności społecznej,
  • aktywnego spędzania wolnego czasu,

oraz przede wszystkim do integracji społeczeństwa poprzez zaangażowanie w realizację projektu i wspólną pracę.


Planowany termin zakończenia realizacji projektów: 30 listopada 2023r.