Grafika / Polski Ład

 

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gomunice

Dofinansowanie: 1.206.943,00 zł

Całkowita wartość: 1.270.467,00 zł