Logo / Flaga i Godło PL

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Nazwa programu: "Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2021"

Tytuł projektu: "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach

Beneficjent: Gmina Gomunice


Wartość dofinansowania: 1.485.200,00 zł

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania: 3.815.154,00 zł

Termin realizacji: 2021-2023

 

Celem głównym projektu jest: "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach w zakresie wychowania fizycznego, kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego”.Projekt polega na budowie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, boksami szatniowymi oraz dwiema salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Chrzanowicach.