Tablica Info / Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych – ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Dofinansowanie: 485.828,00 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie)

Całkowita wartość: 694.040,00 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie)