Logo / Województwo Łódzkie - Sołectwo na plus

 Gmina Gomunice w 2021r. otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, w wysokości 30.000,00 zł na realizację projektów lokalnych pod nazwą:

 

  1. "Modernizacja budynku świetlicy OSP Słostowice" - 10.000,00 zł,
  2. "Remont dachu sali OSP w Chrzanowicach" - 10.000,00 zł,
  3. "Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw" (sołectwo Wojciechów) - 10.000,00 zł.


Głównym celem projektów jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Realizacja projektów przyczyni się do:

  • zaspokojenia potrzeb kulturowych i społecznych mieszkańców miejscowości Słostowice, Chrzanowice, Wojciechów,
  • wzrostu aktywności i integracji lokalnej społeczności,
  • pobudzenia aktywności społecznej,
  • propagowania zdrowego trybu życia,
  • aktywnego spędzania wolnego czasu,

oraz przede wszystkim do integracji społeczeństwa poprzez zaangażowanie w realizację projektu i wspólną pracę.


Planowany termin zakończenia realizacji projektów: 15 listopada 2021r.