Informujemy, iż w terminie: 28.10.2021r. - 12.11.2021r. przeprowadzane są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Gomunice dotyczące Programu Współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 106 w Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie BIP: https://bip.gomunice.pl/bipkod/015