2021-08-03 Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni, tj. od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

Szczegółowe informacje w pliku ogłoszenia w formacie PDF: 03.08.2021r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży