Symbol / Ostrzeżenie meteo

 

 

OSTRZEŻENIE o jakości powietrza

Zjawisko: Przekroczenie poziomu stężenia ozonu w powietrzu

Ważność:  od godz. 9:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023

Obszar: województwo łódzkie powiat radomszczański

Przyczyny powstania ryzyka:

Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu w godzinach popołudniowych.

 

Uwagi: Brak.

Nazwa biura: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi

Godzina i data wydania:  dnia 13.09.2023

 

Poniżej treść ostrzeżenia oraz wykaz obowiązujących ostrzeżeń dla woj. łódzkiego: