Symbol / Ostrzeżenie meteo

 

 

OSTRZEŻENIE o jakości powietrza

Zjawisko: Przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ważność:  od godz. 9:00 dnia 10.01.2024 do godz. 24:00 dnia 10.01.2024

Obszar: województwo łódzkie Radomsko obszar zabudowany, centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia

Przyczyny powstania ryzyka:

Prognozuje się na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (SMOG) obejmującego obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

 

Uwagi: Brak.

Nazwa biura: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi

Godzina i data wydania:  dnia 10.01.2024

 

Poniżej treść ostrzeżenia oraz wykaz obowiązujących ostrzeżeń dla woj. łódzkiego: