W związku z uzyskaniem w dniu 21 września 2020r. informacji o dodatnim wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 u jednej z pracownic Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach zawieszono funkcjonowanie placówki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku podjął działania polegające na objęciu kwarantanną wszystkich osób (dzieci, rodziców, personelu), które miały bezpośredni kontakt z zakażoną.

Ponadto PPIS wydał pozytywną opinię w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka do dnia 28 września 2020r.