Symbol / Żłobek Akademia Smyka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie ulega data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3. Działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, pozostaje zawieszone do 18 kwietnia 2021r.