Koronawirus

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. Urząd Gminy Gomunice będzie ponownie otwarty dla swoich klientów.

Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.Do budynku będzie można się dostać wyłącznie głównym wejściem, a wewnątrz jednocześnie będzie się mogło znajdować maksymalnie 10 osób (nie licząc pracowników samorządowych).

Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczek oraz rękawiczek.

Na parterze oraz na piętrach rozstawione będą urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak