Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj", w wysokości:

 

Dotacja: 975.523,00 zł

Pożyczka: 2.276.223,00 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjności gminy Gomunice dzięki rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków.


Wśród celów szczegółowych umożliwiających wypełnienie celu głównego projektu można wyróżnić:

 

 • ochrona środowiska dzięki poprawie stanu technicznego oczyszczalni ścieków,
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków,
 • uporządkowanie gospodarki osadowej,
 • zwiększenie przepustowości,
 • zapewnienie właściwego usuwania zawiesin łatwoopadających i piasku,
 • podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy,
 • poprawa stanu utrzymania sanitarnego na odpowiednim poziomie w gminie,
 • szansa na wzrost inwestycji zewnętrznych na terenie gminy,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury wodno -kanalizacyjnej umożliwiająca zaspokajanie podstawowych potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców
 • przyczynianie się do wypełnienia zobowiązań Dyrektywy 91/271/EWG.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/