Grafika / Polski Ład

 

Nazwa zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Gomunice

Dofinansowanie: 6.147.478,00 zł

Całkowita wartość: 6.471.030,00 zł