Grafika / Polski Ład

 

Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Dofinansowanie: 11.526.424,37 zł

Całkowita wartość: 18.702.150,00 zł