Grafika / Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023r.

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 r.


Informujemy, iż w terminie 31 października 2023 r. - 14 listopada 2023 r. przeprowadzane są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Gomunice dotyczące Programu Współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.


Szczegółowe informacje w pokoju nr 201 w Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie BIP: https://bip.gomunice.pl/bipkod/015/001