Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach wywieszono wykaz nieruchomości do najmu oraz lokali socjalnych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do ich wynajęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój 114, w godz. 7:30 - 14:30, pod nr tel. (+48) 44 685-02-45 wew. 220 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy w menu Gospodarka/Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

 

Bezpośredni link do pliku wykazu w formacie PDF: Wykaz 2021-06-08.pdf