GUS / Powszechny Spis Rolny 2020 / Plakat stanowisko do spisu

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w Urzędzie Gminy Gomunice funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

 

Stanowisko komputerowe jest dostępne w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września do 30 listopada 2020 r., w godz. 800 - 1330

Stanowisko mieści się na w pokoju nr 114 - I piętro budynku Urzędu Gminy Gomunice, jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej (dezynfekcja stanowiska).

W celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, telefonicznie pod numerem 44 684 24 85 ustaliły termin wizyty w Urzędzie Gminy Gomunice.

Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej czyli na terenie Naszej Gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

 

Spis obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne, a obowiązek ten można realizować trzema metodami tj.:

  • poprzez samospis internetowy;
  • wywiad telefoniczny;
  • wywiad z rachmistrzem terenowym.

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:  spisrolny.gov.pl

 

Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:

  • numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymasz go w liście od Prezesa GUS);
  • numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się);
  • informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.