Logo GUS / Powszechny Spis Rolny 2020

Pracę rozpoczęło gminne biuro spisowe.

 

Gminne Biuro Spisowe w Gomunicach pełni dyżury:

 • telefonicznie w godzinach pracy Urzędu: (+48) 44 684 24 85;
 • telefonicznie po godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (do godziny 20:00): (+48) 792 041 926;
 • w siedzibie Urzędu w godzinach pracy: I piętro pokój 114.

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Gomunice:

 • poniedziałki, środy, czwartki - 7:00-15:00;
 • wtorki - 7:00-15:30;
 • piątki - 7:00-14:30.

 

Dyżury pełnią:

 1. Aneta Szczepocka - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;
 2. Iwona Bogusławska - koordynator gminny;
 3. Anna Łuczak - członek;
 4. Agnieszka Popiołek - członek;
 5. Anna Skalik - członek.