Symbol Kosze nia śmieci

   Od 1 lipca 2013r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, są zobowiązani umieszczać poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej lub workach w zabudowie jednorodzinnej.