Na terenie Gminy będą funkcjonowały następujące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • Urząd Gminy / Oczyszczalnia Ścieków
  Słostowice 1A, 97-545 Gomunice (Oczyszczalnia Ścieków) (punkt czynny we wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 14.00) telefon: (+48) 604 793 966
  Punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych i chemikalii, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz odpadów ulegających biodegradacji;
  Plik do pobrania w formacie PDF: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach
  ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, apteki w Gomunicach: ul. Krasińskiego 33 i ul. Wincentego Witosa 1
  Punkt zbierania przeterminowanych leków;

 • Urząd Gminy w Gomunicach
  ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice
  Punkt zbierania zużytych baterii;

 • Zespól Szkolno – Przedszkolny w Gomunicach
  ul. Słowackiego 12, 97 – 545 Gomunice
  Punkt zbierania zużytych baterii;

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chrzanowicach
  ul. Łuckiego 16, 97-545 Gomunice
  Punkt zbierania zużytych baterii.