Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów.

 

Poniżej Sołectwa Gminy Gomunice


Sołectwo Chruścin

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Chruścin i Pirowy

Liczba mieszkańców: 149 osób

Sołtys:
Żarski Mariusz

 


Sołectwo Chrzanowice

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Chrzanowice i Pudzików

Liczba mieszkańców: 857 osób

Sołtys:
Zielińska Marlena

 


Sołectwo Gertrudów

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Gertudów i Zygmuntów

Liczba mieszkańców: 123 osób

Sołtys:
Ziółkowski Marcin

 


Sołectwo Gomunice

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Gomunice, Wielki Bór

Liczba mieszkańców: 1822 osób

Sołtys:
Zasępa Jerzy

 


Sołectwo Karkoszki

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Borowiecko-Kolonia i Karkoszki

Liczba mieszkańców: 195 osób

Sołtys:
Gaborski Krzysztof

 


Sołectwo Kletnia

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Kletnia, Hucisko i Wójcik

Liczba mieszkańców: 1094 osób

Sołtys:
Popiołek Dorota

 


Sołectwo Kocierzowy

W skład sołectwa wchodzi miejscowość:

Kocierzowy

Liczba mieszkańców: 295 osoby

Sołtys:
Dębski Władysław

 


Sołectwo Piaszczyce

W skład sołectwa wchodzą:

Piaszczyce, Piaszczyce-Kolonia i Marianka

liczba mieszkańców: 291 osoby

Sołtys:
Olborska Aleksandra

 


Sołectwo Słostowice

W skład sołectwa wchodzą miejscowości:

Słostowice

Liczba mieszkańców: 329 osób

Sołtys:
Malczewska Edyta

 


Sołectwo Wąglin

W skład sołectwa wchodzi miejscowość:

Wąglin

Liczba mieszkańców: 140 osób

Sołtys:
Świątkowski Jacek

 


Sołectwo Wojciechów

W skład sołectwa wchodzi miejscowość:

Wojciechów, Paciorkowizna i Kosówka

Liczba mieszkańców: 558 osób

Sołtys:
Anna Mozdrzeń


 

Liczba mieszkańców razem: 5853

Statystyka na dzień 1 stycznia 2021r.