Gmina Gomunice / Mapa poglądowa

Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Gminy. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów.