DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy Gomunice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gomunice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-30 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
 • Materiały audiowizualne nie posiadają napisów,

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Aneta Szczepocka, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 44 685 02 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Gomunice znajduje się w części A przy ulicy Armii Krajowej i jest to jedyne wejście otwarte dla interesantów. Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów: parter oraz I i II piętro. Przy schodach wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami. W przypadku problemów z dostaniem się do budynku można skorzystać z wejścia B (znajdującego się obok wejścia do Gminnego Ośrodka Zdrowia), które posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W takim przypadku wezwany pracownik merytoryczny urzędu, do którego kierowana jest sprawa, obsługuje klienta na parterze w specjalnie do tego przygotowanej poczekalni.

W budynku A mieści się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach. W przypadku problemów z dostaniem się do budynku można skorzystać z wejścia B (znajdującego się obok wejścia do Gminnego Ośrodka Zdrowia), które posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. W takim przypadku wezwany pracownik merytoryczny do którego kierowana jest sprawa, obsługuje klienta na parterze w specjalnie do tego przygotowanej poczekalni.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Urzędu. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail bądź numer fax podany na stronie głównej.

 

Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 

Dowiedz się więcej o celu ich używania.

 

   Cookies (po polsku "ciasteczka") to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku urządzenia końcowego podczas korzystania ze stron internetowych. Dzięki takim plikom strona gomunice.pl identyfikuje komputer użytkownika i rozpoznaje go przy ponownym wejściu w celach statystycznych, jak również zapewnia uwierzytelnianie oraz zachowanie ciągłość sesji. Pliki cookies nie zawierają natomiast żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika komputera.

   Strona gomunice.pl stosuje pliki cookies również w związku z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, w tym z Google Analytics. Narzędzia do statystyk internetowych pozwalają nam analizować  w jaki sposób internauci korzystają z naszej strony, natomiast nie umożliwiają personalnej identyfikacji odwiedzającego użytkownika.

   Użytkownik w swojej przeglądarce może zmienić ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub może być informowany o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies korzystając z wbudowanych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Polityka prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w Polityce prywatności.

 1. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki polityki prywatności. Zapewniamy, że Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi ochrony prywatności odpowiadającej standardom określonym w przepisach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
  2. Optymalizacji strony z uwagi na rodzaj urządzenia na którym strona jest wyświetlana (np. laptop, komputer PC, smatfon, itp.)
  3. Tworzenia statystyk mogących zrozumieć potrzeby Użytkownika.
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych 
 3. Podczas korzystania z serwisu zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb. 
 4. Tworzone pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkowników.
 5. Serwis zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 6. Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron za pomocą ustawień danej przeglądarki internetowej.
 7. Administrator strony informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies na Naszej stronie przez użytkownika, może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.
 8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

start