Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach", w wysokości:

 

Dotacja: 90.148,00 PLN
Pożyczka: 210.349,00 PLN

 

Celem projektu jest "Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii".

 

Do celów szczegółowych, pośrednich można zaliczyć:

 • Ochronę atmosfery i powietrza poprzez modernizację systemu grzewczego;
 • Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych;
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej;
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych;
 • Poprawę jakości życia mieszkańców;
 • Poprawę jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej;
 • Ochronę zdrowia;
 • Poprawę estetyki w przestrzeni publicznej;
 • Poprawę wizerunku gminy.

 

Użytkownikami projektu są uczniowie, rodzice, nauczyciele i obsługa administracyjno-techniczna szkoły.
Realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w gminie i jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia korzyści społeczno-gospodarczych związanych przede wszystkim z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną.
Zaproponowane rozwiązania techniczne przyczynią się przede wszystkim do ochrony atmosfery poprzez zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na proekologiczne – gruntowa pompa ciepła, obniżenie kosztów ogrzewania budynku, co nastąpi dzięki dociepleniu budynku, wymianie drzwi a także poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wymianie oświetlenia na energooszczędne LED.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/