Foto / Budynek Urzędu Gminy w Gomunicach

W widocznym na zdjęciu budynku Urzędu Gminy Gomunice mieszczą się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.

Gmina Gomunice informuje, że od dnia 1 listopada 2019r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych w PKO Bank Polski SA, na które należy dokonywać wpłat.