Logo / Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W wykonaniu postanowień ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych, w dniu 16 stycznia 2023r. Wójt Gminy Gomunice Pan Paweł Olejniczak w obecności Skarbnika Gminy Pani Iwony Paul podpisał umowy dotyczące podejmowanych działań z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na terenie Gminy Gomunice, tj.:

 

  • OSP w Chrzanowicach;
  • OSP w Gomunicach;
  • OSP w Kletni;
  • OSP w Kocierzowach;
  • OSP w Piaszczycach;
  • OSP w Słostowicach.

 

Do pobrania pliki umów w formacie PDF:

 

Grafika / Jodek Potasu - Punkty dystrybucji tabletek

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Gomunice

Czytaj więcej: 2022-10-21 Jodek Potasu - Punkty dystrybucji tabletek

Symbol / Kran

Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał komunikat o przydatności wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Pudzików.

 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak

 

Do pobrania:  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 27.02.2023r.

Symbol / Kran

Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję znak: NHSK.9022.10.1.2023 z dnia 13.02.2023 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Pudzików zaopatrującym miejscowości: Kosówka, Paciorkowizna, Hucisko, Chruścin, Chrzanowice, Gertrudów, Gomunice, Kletnia, Kocierzowy, Pirowy, Pudzików, Wielki Bór, Wojciechów, Wójcik, Zygmuntów.

 

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty).

 

W związku z powyższym informujemy, iż podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej.

 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak

 

Do pobrania:  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 13.02.2023r.

Symbol / Ostrzeżenie meteo

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteo nr 19 - Przymrozki

Symbol / Ostrzeżenie meteo

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteo nr 13 - Oblodzenie

Grafika / Tablica Urząd Gminy gomunice

Urząd Gminy w Gomunicach informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) kasa będzie czynna w godzinach 7:00-9:30.

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

Czytaj więcej: Dodatek węglowy - Gospodarstwo domowe