Symbol / Zakaz wypalania traw

Apelujemy, przypominamy i informujemy, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia przyrody. Mając na względzie nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tegoż procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym.

Z wypalaniem traw, łąk, nieużytków od lat zmagają się: strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia wyjaławia się, traci żyzność, giną ptaki, drobne zwierzęta, w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Dym z wypalanych pozostałości roślinnych często utrudnia poruszanie się kierowcom po drogach i może być przyczyną wypadków lub kolizji drogowych. Podkreślamy, że wypalanie traw, łąk, nieużytków i pozostałości roślinnych jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Poniżej do pobrania dostępna jest pełna treść komunikatu oraz przepisy prawne dotyczące zakazu wypalania traw, lasów, łąk i pozostałości roślinnych oraz przewidywanych karach za ich nie przestrzeganie.

Pobierz PDF: Zakaz wiosennego wypalania traw