Symbol / Zdrowie

W bieżącym roku szkolnym, Gmina Gomunice przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki i diagnostyki czerniaka.

Czerniak, zwany też czerniakiem złośliwym – nowotwór złośliwy skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka. Stanowi od 5 do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Corocznie jest rozpoznawane ok. 130 tys. przypadków tej choroby. Liczba zachorowań na czerniaka skóry wzrasta po 20. roku życia, przy czym najwięcej zachorowań u obu płci notuje się między 50. a 64. rokiem życia. Umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest nieco wyższa niż przeciętna dla Unii Europejskiej – o ok. 20%. Głównymi czynnikami ryzyka są ekspozycja na promieniowanie UV pochodzące z promieniowania słonecznego lub sztucznych źródeł i indywidualna podatność na nowotwór, przede wszystkim przez zwiększone ryzyko genetyczne.

Czerniak skóry może rozwinąć się u każdego. Polacy z powodu jasnej karnacji skóry o tzw. fototypie 1 lub 2, są w dużym stopniu narażeni na czerniaka. Stały i znaczący wzrost (300% w ciągu ostatnich 20 lat) liczby zachorowań potwierdza, iż nasz naród znajduje się w grupie wysokiego ryzyka. Zagrożenie zachorowaniem na czerniakiem wzrasta u osób:

  • o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, licznych piegach;
  • dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach drażnienia;
  • które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie;
  • słabo tolerujących słońce, opalających się z dużym trudem lub w ogóle;
  • przebywających w pełnym słońcu powyżej godziny dziennie;
  • u których w rodzinie występowały przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry;
  • korzystających z solarium.

Więcej informacji na stronie internetowej:https://www.akademiaczerniaka.pl