Mieszkania Socjalne - Projekt

wtorek, 08 maja 2018 10:38 Grzegorz Wierzbicki
Drukuj

Mieszkania Socjalne - Projekt


GMINA GOMUNICE realizuje projekt
"Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku
byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne
oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

 

 


Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w postaci stworzenia mieszkań socjalnych w miejscowości Kocierzowy na terenie Gminy Gomunice.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci przyznania w użytkowanie 8 mieszkań socjalnych oraz uczestnictwo w szkoleniach pt. "Aktywność na rynku pracy i w społeczeństwie", "Szukasz pracy–szukaj skutecznie" oraz szkoleniach indywidualnych, mających na celu aktywizację zawodową osób korzystających z powstałej infrastruktury.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 405 414,08 PLN

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII. 3 Infrastruktura Opieki społecznej

 


AKTUALNOŚCI

2018-07-13

Lista osób, którym zostaną przyznane lokale socjalne - nabór uzupełniający


2018-07-12

Mieszkania Socjalne - nabór uzupełniający

Informujemy, iż Gmina Gomunice ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski aplikacyjne w terminie od 12 lipca do 13 lipca 2018r. do godz. 12:00

Wnioski do pobrania poniżej


2018-06-08

Lista osób, którym zostaną przyznane lokale socjalne


I. REGULAMINY I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. PLAKAT INFORMACYJNY
 2. Zarządzenie 26/2018 Wójta Gminy Gomunice z dnia 7 maja 2018r.
 3. Regulamin udziału i rekrutacji do projektu
 4. Uchwała Rady Gminy Gomunice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice (Nr XL/256/2018)
 5. Uchwała Rady Gminy Gomunice w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice (Nr XLII/268/2018)
 6. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice
 7. Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczania na liście osób uprawnionych do najmu lokali
 8. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

II. DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

 1. Wniosek o przystąpienie do projektu
 2. Wniosek o przydział lokalu socjalnego (v2)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu (v2)
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

Poprawiony: wtorek, 17 lipca 2018 10:05