.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Informator Lokalny Kultura Aktualności Sprzątanie Świata -" Turysto!Szanuj Środowisko"

Sprzątanie Świata -" Turysto!Szanuj Środowisko"

Email Drukuj

Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września.

Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział
w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię,
a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.
Tegoroczne - 21 już „Sprzątanie Świata” w Polsce przebiegało pod hasłem  „Turysto! Szanuj środowisko”.
Ta największa ekologiczna akcja  ruszyła w kwietniu, natomiast  jej finał nastąpił  
we wrześniu. Sobotnio – niedzielne:  20 i 21 września finałowe sprzątanie, dzięki wielu ludziom dobrej woli oraz ich niegasnącemu zapałowi, pozwoliło posprzątać Kanał Węgorzewski  i brzegi Wisły w Warszawie.
Podobnie jak podczas poprzednich edycji, tak również w tym roku, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego  w Gomunicach aktywnie włączyli się do udziału w kampanii i pod opieką nauczycieli – w dniu 19 września 2014r. o godz. 9:30 – wyruszyli na pobliskie tereny, aby zaprowadzić tam porządek, a przede wszystkim uzmysłowić sobie i innym, jak ważna jest codzienna dbałość o naturalne środowisko,
w którym żyjemy. Wyposażeni w worki na odpady oraz rękawice, uczniowie dzielnie pozbawiali okoliczny ekosystem zanieczyszczeń i śmieci. Dzięki temu przedsięwzięciu Gomunice zostały uporządkowane i miejmy nadzieję, że ten stan utrzymywania czystości wejdzie w codzienny nawyk mieszkańców naszej gminy. Uczniowie sprzątali las wzdłuż drogi na Rudę oraz  pomiędzy przejazdem kolejowym a cmentarzem, okolice Kosówki,  jak również tereny przyległe do ulic Witosa i Kopernika w stronę Huciska. Podczas sprzątania wykorzystano zasady  segregacji odpadów. Udział w akcji to jeden z elementów realizacji szkole edukacji ekologicznej.
Akcja została przeprowadzona dzięki wsparciu Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Gomunicach.

Autor:  Urszula Andrulewicz

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 13:00  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi