.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Moja wymarzona ekopracownia

Email Drukuj

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych  pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wartość ogólna zadania wynosi 44.893,00 złotych.
Dofinansowanie
w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 38.843,00 zł co stanowi 86,6%  kosztów ogólnych. Własny wkład zadania wyniesie 6050,00 zł -  z czego 5450,00 zł  to udział własny gminy, a 600,00 złotych pochodzi z funduszu rady rodziców.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia ekopracowni, modernizacja oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny. 
Pracownia  będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia przez około 35 godzin lekcyjnych do: prowadzenia zajęć edukacyjnych z geografii, biologii, fizyki, chemii, kół ekologicznych: biologicznego i geograficznego, realizacji programu ekologicznego „Młodzi i odpowiedzialni – uczymy się działać i rozmawiać na rzecz środowiska”, zajęć godzin z wychowawcą, zebrań z rodzicami. W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej.
Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się już podczas wakacji, kiedy to nauczyciele wraz z rodzicami uczniów pomalowali pomieszczenie ekopracowni, odnowili podłogę w klasie, zmodernizowali oświetlenie, założono fototapetę przedstawiającą pejzaż górski.
Mamy nadzieję, że zajęcia w ekopracowni będą sprzyjały rozwojowi młodych talentów, przyczynią się do zainteresowania naukami przyrodniczymi i zainspirują młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.
Przed nami jeszcze tylko wyposażyć salę w nowe mebli  i pomoce dydaktyczne.
link do strony funduszu - http://www.wfosigw.lodz.pl/

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014 15:33  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi