.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pracowite wakacje w szkole

Email Drukuj

Choć wakacje to czas odpoczynku i relaksu okazuje się, że jest to równocześnie najlepszy okres na wykonywanie bieżących remontów w szkołach. Pani Joanna Łyś, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach, wykorzystała właśnie ten czas na przeprowadzenie niezbędnych prac ogólnomodernizacyjnych.

Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy, pozyskano w ramach realizacji różnych projektów, a także od sponsorów.

Były to bardzo pracowite wakacje, jednak efekty zachwyciły nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów, czyli głównych zainteresowanych.
Zmieniło się dużo. W budynku tzw. „Dużej Szkoły” wymieniono posadzkę na korytarzu, w trzech salach lekcyjnych i świetlicy szkolnej. Wymieniono część stolarki drzwiowej, pomalowano pomieszczenia, które tego bezwzględnie wymagały. Dokonano także wymiany część instalacji elektrycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że podczas minionych dwóch miesięcy, dokonano także koniecznej adaptacji pomieszczeń dla potrzeb dzieci sześcioletnich. W każdej sali znalazł się kącik zabaw, który jest wyposażony w nowe pomoce naukowe, zabawki, gry planszowe.
Zakupiono także 17 laptopów, które będą wykorzystywane na zajęciach komputerowych w klasach I-III.
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze stowarzyszenia Buduj Razem, udało się oddać do użytku profesjonalny plac zabaw, na którym mamy m.in. zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, huśtawki.
Na terenie szkolnym udało się także zainstalować pierwszą siłownię na świeżym powietrzu. Już wiemy, że był to świetny pomysł, bardzo dobra inwestycja, która przypadła do gustu mieszkańcom. Najwymowniej świadczy o tym fakt, że mieszkańcy intensywnie z niej korzystają. 
Wszystkie prace remontowe realizowane w okresie wakacyjnym prowadzone były zgodnie z wcześniej opracowanym planem – mówi dyrektor Joanna Łyś. Muszę jednak wspomnieć, że nie udałoby się tego wszystkiego dokonać, gdyby nie przychylność naszych władz samorządowych oraz pomoc kreatywnych, pomysłowych, życzliwych i pracowitych rodziców.
To właśnie rodzice naszych wychowanków w przysłowiowym „czynie społecznym” dokonali w budynku "Małej Szkoły"  renowacji parkietu w trzech salach lekcyjnych, odświeżyli ściany, grzejniki. Dzięki ich inicjatywie, do jednej z klas, za symboliczną opłatę, udało się zakupić stoliki i krzesełka.
Wraz z pierwszym dzwonkiem nie udało się niestety, z przyczyn niezależnych od dyrekcji, oddać do użytku nowoczesnej pracowni ekologicznej, na którą szkoła zdobyła dofinansowanie w wysokość niemal 38 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz miejsca zabaw w tzw. "Małej Szkole" – dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła- 12 tys. zł. Zakończenie prac związanych z powyższymi inwestycjami, związane jest z dostarczeniem do placówki zamówionego już sprzętu. Finał planowany jest na koniec września. A teraz przed uczniami, nauczycielami i rodzicami... pracowity rok szkolny.

Autor: E. Szadkowska- Sikorska

 

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 12:08  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi