.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Delegacja z Ukrainy 2013 r.

Email Drukuj

W dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach gościła  delegacja dyrekcji i nauczycieli ze szkoły oraz Rówieńskiego  Stowarzyszenia  ,,Rodzina Kolpinga’’ w mieście Równe na Ukrainie.  Szkoła organizacyjnie podobna jest do gomunickiego zespołu i również łączący szkołę podstawową i przedszkole. Odwiedziny ukraińskich gości  poprzedziła wizyta Delegacji z Gomunic w Równem w kwietniu bieżącego roku.

Przedstawiciele środowiska oświatowego z Ukrainy podczas wizyty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach poznawali bazę i warunki pracy z dziećmi, obudowę dydaktyczną procesu kształcenia, uczestniczyli w otwartych zajęciach z wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Podczas uroczystej akademii pod hasłem „Piękna nasza Polska cała…”, na którą zaproszono również przedstawicieli władz gminnych i środowiska lokalnego, uczniowie szkoły oraz przedszkolaki  zaprezentowali atrakcyjną podróż przez naszą Ojczyznę, przybliżającą polską kulturę, życie codzienne, tradycje i  legendy.

W programie pobytu znalazły się też wycieczki po okolicy (Kleszczów, Częstochowa) oraz spotkania integracyjne. Podpisane zostało również porozumienie o dalszej współpracy placówek oświatowych, która opierałaby się o wymianę uczniów, współpracę nauczycieli, organizację wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 09:19  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi