.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Informator Lokalny Kultura Aktualności Spotkanie z prof. Markiem Dutkiewiczem "Katyń - trudna historia"

Spotkanie z prof. Markiem Dutkiewiczem "Katyń - trudna historia"

Email Drukuj


Mieszkańcy Gomunic już po raz kolejny mieli możliwość spotkania się z historykiem prof. Markiem Dutkiewiczem, wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Tryb. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Publicznym Gimnazjum w Gomunicach.
Tym razem prelekcja nosiła tytuł ,, Katyń – trudna historia’’.

Jest to dla Polaków miejsce szczególne. Katyń stał się symbolem tych wszystkich miejsc, w których na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR wymordowano dużą część elity umysłowej państwa polskiego. Na mocy decyzji z marca 1940 roku NKWD pozbawiło życia około 21,5 tysiąca obywateli polskich, głównie mundurowych.  
Wbrew konwencjom międzynarodowym polscy żołnierze zostali przekazani NKWD, które skupiło ich w specjalnie utworzonym systemie obozów dla jeńców polskich. Rodziny straciły z nimi kontakt wiosną 1940 roku. Przestała nadchodzić korespondencja, wysyłana poczta wracała, próby uzyskania informacji o losach jeńców i miejscu ich pobytu były pozostawiane bez odpowiedzi. Jednocześnie w okupowanym kraju zaczęły krążyć pogłoski o rozstrzelaniach, które niestety okazały się prawdziwe. Dopiero po latach na jaw wyszło jak wyglądały ostatnie chwile przed egzekucją. Rozstrzeliwano doprowadzając jeńców siłą, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i bez odczytania aktu oskarżenia. Cała akcja była starannie przygotowana przez dowództwo NKWD, które miało już doświadczenie z podobnych akcji przeprowadzanych przeciw swym obywatelom.
W roku 1943  Niemcy stacjonujący w pobliżu Smoleńska ogłosili odkrycie masowych grobów kryjących szczątki oficerów polskich. Komunikat radziecki oskarżał o zbrodnię Niemców i stwierdzał, że polscy jeńcy wojenni pracowali w 1941 roku na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i latem 1941 roku wpadli w ręce wojsk niemieckich.
Przez lata istnienia komunizmu w Polsce, temat Katynia był tematem zakazanym. W świadomości ludzi starano się tą nazwę zatrzeć. Do podjęcia tego trudnego tematu mogło dojść dopiero po zmianach ustrojowych  w Polsce jak i w ZSRR.
Profesor  Marek Dutkiewicz osobiście uczestniczył w pracach na terenie Katynia w latach 90. Spędził tam pół roku, które odbiło na nim szczególne piętno. Jak sam mówi, jego moralnym obowiązkiem jest przekazywanie tych informacji dalej, a szczególnie młodemu pokoleniu, po to aby nikt nigdy nie zapomniał o tej ogromnej stracie polskiego narodu. Wykład uzupełniony został zdjęciami z prac badawczych. Pozwoliło to głębiej zrozumieć aspekty pracy naukowców.
Spotkanie na pewno na długo zapadnie w pamięć uczestników.

Poprawiony: środa, 18 kwietnia 2012 07:44  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi