Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków CEIDG

wtorek, 31 marca 2020 09:48 Krzysztof Gaborski
Drukuj

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG

informujemy o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą,

ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
Przypominamy również, że wniosek -  w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia

-  może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE.

Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 09:54