Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

wtorek, 05 maja 2015 09:47 Elżbieta Sukiennik
Drukuj

Mieszkańcy, władze, radni oraz zasłużeni dla gminy, stowarzyszenia, strażacy, uczniowie szkół, kombatanci oraz zaproszeni goście, wzięli udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Gomunicach zgromadzeni złożyli kwiaty pod obeliskiem i wysłuchali części artystycznej przygotowanej na tą uroczystość przez gimnazjalistów.

Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów to, pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesna, spisana konstytucja. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Poprawiony: wtorek, 05 maja 2015 10:03