Wycieczka do młyna w Chrzanowicach

poniedziałek, 13 października 2014 10:40 Elżbieta Sukiennik
Drukuj

Uczestnicy warsztatów ,,Z książką na łonie natury’’, w ramach środków zewnętrznych uzyskiwanych z Unii Europejskiej, tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, których organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach, mieli niecodzienną okazję zobaczyć jak wyglądała praca młynarza.

Powitała nas właścicielka młyna w Chrzanowicach pani Danuta Nurkowska. Zanim zaprosiła swoich gości do środka, opowiadała o historii tego miejsca. Dowiedzieliśmy się wówczas, iż młyn powstał wiele lat temu, bo w 1945r. Przyjeżdżali tutaj okoliczni rolnicy ze zbożem, aż do ok. 1994 r. Mimo tego, że młyn nie tętni już dawnym życiem, urządzenia, które się tu znajdują, są wciąż sprawne. Dzieci miały więc tę niebywałą okazję zobaczyć kolejne etapy przemiału zboża, począwszy od przywiezienia przez rolnika do młyna i  zważenia worka z ziarnem. Po uruchomieniu maszyn, w całym młynie zahuczało, w powietrzu unosił się pył mąki, a dzieci z zainteresowaniem obserwowały zapełniający się worek ze zmielonym już ziarnem. Okazało się,  że ziarno całkowicie zmieniło swój wygląd. Powstała bowiem tak zwana ospa, która jest  paszą dla zwierząt. Spróbowaliśmy ją  i okazało się,  że jej  smak przypomina dzisiejsze otręby, które są dodawane do Müsli. Na piętrze młyna, pani Danuta opowiedziała dzieciom „kto w młynie straszy…”. Pełni niepokoju czekaliśmy czy i tym razem nie zaczną tu harcować duchy. Okazało się,  że  strach ma wielkie oczy o czym przekonaliśmy się po wysłuchaniu wiersza na ten temat autorstwa naszej Pani młynarzowej.  Wycieczka urozmaicona była bowiem spotkaniem z poezją pani Danuty oraz pani Henryki Witalewskiej. Obie Panie są poetkami, swoją twórczość rozpoczęły stosunkowo niedawno, bo po przejściu na emeryturę. Okazało się,  że  pasja na którą nie miały wcześniej czasu teraz nabrała dla nich wielkiego znaczenia. Piszą wiersze zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Ich utwory zostały już zamieszczone w wydanym przez Urząd Gminy w Gomunicach w roku 2010 zbiorku ,,Słowa sercem pisane’’.  Od tego czasu powstały już nowe utwory i nasze poetki marzą o wydaniu nowego tomiku wierszy.


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuje projekt "Z książką na łonie natury"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprawiony: środa, 03 grudnia 2014 13:24