Moja wymarzona ekopracownia

środa, 10 września 2014 11:25 Elżbieta Sukiennik
Drukuj

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych  pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wartość ogólna zadania wynosi 44.893,00 złotych.
Dofinansowanie
w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 38.843,00 zł co stanowi 86,6%  kosztów ogólnych. Własny wkład zadania wyniesie 6050,00 zł -  z czego 5450,00 zł  to udział własny gminy, a 600,00 złotych pochodzi z funduszu rady rodziców.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia ekopracowni, modernizacja oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny. 
Pracownia  będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia przez około 35 godzin lekcyjnych do: prowadzenia zajęć edukacyjnych z geografii, biologii, fizyki, chemii, kół ekologicznych: biologicznego i geograficznego, realizacji programu ekologicznego „Młodzi i odpowiedzialni – uczymy się działać i rozmawiać na rzecz środowiska”, zajęć godzin z wychowawcą, zebrań z rodzicami. W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej.
Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się już podczas wakacji, kiedy to nauczyciele wraz z rodzicami uczniów pomalowali pomieszczenie ekopracowni, odnowili podłogę w klasie, zmodernizowali oświetlenie, założono fototapetę przedstawiającą pejzaż górski.
Mamy nadzieję, że zajęcia w ekopracowni będą sprzyjały rozwojowi młodych talentów, przyczynią się do zainteresowania naukami przyrodniczymi i zainspirują młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.
Przed nami jeszcze tylko wyposażyć salę w nowe mebli  i pomoce dydaktyczne.
link do strony funduszu - http://www.wfosigw.lodz.pl/

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014 15:33