Delegacja z Ukrainy 2013 r.

poniedziałek, 24 czerwca 2013 08:56 Elżbieta Sukiennik
Drukuj

W dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach gościła  delegacja dyrekcji i nauczycieli ze szkoły oraz Rówieńskiego  Stowarzyszenia  ,,Rodzina Kolpinga’’ w mieście Równe na Ukrainie.  Szkoła organizacyjnie podobna jest do gomunickiego zespołu i również łączący szkołę podstawową i przedszkole. Odwiedziny ukraińskich gości  poprzedziła wizyta Delegacji z Gomunic w Równem w kwietniu bieżącego roku.

Przedstawiciele środowiska oświatowego z Ukrainy podczas wizyty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach poznawali bazę i warunki pracy z dziećmi, obudowę dydaktyczną procesu kształcenia, uczestniczyli w otwartych zajęciach z wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Podczas uroczystej akademii pod hasłem „Piękna nasza Polska cała…”, na którą zaproszono również przedstawicieli władz gminnych i środowiska lokalnego, uczniowie szkoły oraz przedszkolaki  zaprezentowali atrakcyjną podróż przez naszą Ojczyznę, przybliżającą polską kulturę, życie codzienne, tradycje i  legendy.

W programie pobytu znalazły się też wycieczki po okolicy (Kleszczów, Częstochowa) oraz spotkania integracyjne. Podpisane zostało również porozumienie o dalszej współpracy placówek oświatowych, która opierałaby się o wymianę uczniów, współpracę nauczycieli, organizację wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 09:19