Projekt "Otwarte zabytki"

poniedziałek, 13 maja 2013 13:44 Elżbieta Sukiennik
Drukuj

Projekt „Otwarte zabytki” ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie do działań na rzecz ich ochrony. „Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich.
W pierwszej fazie projektu przeprowadzono akcję tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków.
Rejestr zabytków (tworzony przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i gromadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) jest zbiorem zawierającym ponad sześćdziesiąt pięć tysięcy obiektów. Obecnie brakuje w nim istotnych informacji, których gromadzenie w latach wcześniejszych nie było wymagane – na przykład dotyczących położenia geograficznego poszczególnych obiektów. Rejestr nie zawsze zawiera też aktualne adresy czy dokładną datę powstania obiektu, co utrudnia jego praktyczne wykorzystywanie.

Podczas akcji wzbogacania danych pochodzących z rejestru zabytków pomysłodawcy chcieli pokazać uczestnikom i opinii publicznej, jak można skutecznie pracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zasób rejestru zabytków.

W drugiej fazie efekty pracy osób zaangażowanych w akcję posłużą do stworzenia ogólnodostępnego społecznościowego i otwartego serwisu o zabytkach. Umożliwi on zainteresowanym współtworzenie zbioru, uzupełnianie brakujących informacji, monitorowanie stanu zabytków oraz tworzenie projektów i działań edukacyjnych, np. akcji społecznych w celu ratowania zabytków, planowanie wycieczek edukacyjnych i innych.
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych), oraz ze środków CEE Trust.
W ramach projektu, do którego przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach zorganizowane zostało spotkanie z miłośnikami historii lokalnej. Uczestnicy to głównie emeryci, którzy pamiętają jak wyglądała nasza gmina dawniej. Chętnie wymieniani się informacjami i zdjęciami, które pozostały z tego okresu. Głównie skupili się na historii kolei, która doprowadziła do powstania w tym miejscu zakładów produkujących najpierw meble a następnie ceratę i tworzywa sztuczne. Nieodłącznie z historią miejscowości wiąże się oczywiście budowa kościoła parafialnego. Ponieważ pogoda dopisała chętnie wyszliśmy na spacer, aby już na miejscu pobawić się w profesjonalnych przewodników.
Zachęcamy wszystkich pasjonatów historii i fotografii do odwiedzenia strony internetowej www.otwartezabytki.pl.

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 10:43