Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gomunice

wtorek, 28 kwietnia 2015 14:28 Grzegorz Wierzbicki
Drukuj

Trwa termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Gomunicach. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi) oraz parapetów zewnętrznych. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie II.6: Ochrona powietrza.

Budynek urzędu liczy już przeszło 40 lat i był dalece nieefektywny pod kątem energetyczno – termicznym. Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewni poprawę warunków termicznych i ograniczy wilgotność oraz pozwoli optymalnie wykorzystać energię cieplną z ogrzewania gazowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sezonie grzewczym, gdyż poprzez zmniejszenie strat ciepła zredukuje bieżące kwoty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest również fakt odnowienia elewacji zewnętrznej. Zabieg ten nada obiektowi nowy wymiar wizualno - estetyczny, albowiem siedziba władz gminy powinna być niewątpliwie jej wizytówką.

Poprawiony: wtorek, 28 kwietnia 2015 14:48