Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

czwartek, 08 stycznia 2015 08:08 Władysław Rak
Drukuj

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2014 roku”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2014 roku”.

Całkowity koszt zadania: 21 944 , 24 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 17 300, 00 PLNGłównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte około 45,300 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:
•    zmniejszenia emisji włókien azbestu,
•    poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Poprawiony: czwartek, 08 stycznia 2015 08:11