Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

poniedziałek, 05 stycznia 2015 12:02 Anna Dzierżawska
Drukuj

Informujemy, iż w dniu 05 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

w zakresie:
• pomocy społecznej,
• nauki , edukacji, oświaty i wychowania
• kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem http://bip.gomunice.pl ) w zakładce „Pożytek publiczny”, "Aktualności".

Poprawiony: poniedziałek, 05 stycznia 2015 12:13