V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 29 grudnia 2014 08:59 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach odbędzie się V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2014.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2014-2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2015.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na rok 2015.
8. Zakończenie obrad Sesji.