XXXVII Sesja Rady Gminy Gomunice

wtorek, 07 października 2014 12:19 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 15 października 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2014.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2014-2021.
8. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Gomunice w latach 2010-2014.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: wtorek, 07 października 2014 12:21