Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

piątek, 03 października 2014 08:16 Anna Dzierżawska
Drukuj

Placówka Terenowa KRUS w Radomsku apeluje: Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy. W I półroczu br., w województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków, w tym do Placówki Terenowej KRUS w Radomsku zgłoszono 60 wypadków przy pracy rolniczej. Liczba zgłoszonych wypadków jest niższa niż przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego, a także długa rekonwalescencja. W przypadku wypadków śmiertelnych to także tragiczne przeżycia rodziny rolnika. W I półroczu 2014 roku w naszym województwie zgłoszono 4 wypadki śmiertelne. Wśród nich dwa związane z obsługą maszyn i urządzeń: wkręcenie przez wałek przegubowoteleskopowy rozrzutnika obornika oraz przygniecenie przez odpinaną przyczepę transportową wypełnioną ziarnem.

Pamiętajmy, że wypadki, które wydarzyły się w najbardziej „gorącym” ze względu na ryzyko wypadku okresie żniw, dopiero zaczynają być zgłaszane do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, choć powinny być zgłoszone niezwłocznie.
W związku ze stosowaniem maszyn rolniczych w coraz większym zakresie, ważne jest by pamiętać o podstawowych zasadach bhp, które mogą uchronić przez wypadkiem:
•każdą maszynę rolniczą należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem;
•wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń powinny być na swoich miejscach, uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić na nowe, a osłony zdjęte na czas naprawy lub konserwacji powinny być zamontowane po zakończeniu prac naprawczych;
•przyczepiania lub zaczepiania maszyny rolniczej do ciągnika powinna dokonywać jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi maszyny;
•każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować sprawność elementów i podzespołów, decydujących o bezpieczeństwie obsługi, w szczególności: wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz świateł i hamulców;
•przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z zabawą na terenie podwórka;
•do pracy z wykorzystaniem maszyn i narzędzi rolniczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, bez zwisających elementów oraz buty z podeszwą zmniejszającą ryzyko poślizgu;
•maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, elementy elektryczne trzeba często oczyszczać z kurzu i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym;
•nie należy przewozić ludzi na pracujących lub transportowanych maszynach, chyba, że producent dopuszcza taką możliwość, a maszyny są wyposażone w siedziska dla pasażerów;
•koła i pasy napędowe, przekładanie, wały przegubowo-teleskopowe oraz końcówki wałów bezwzględnie muszą posiadać komplet osłon;
•osprzęt uruchamiający (linki, łańcuchy, drążki itp.) urządzeń zdalnie sterowanych powinien być tak ułożony, aby we wszystkich położeniach transportowych i roboczych nie doszło do samoczynnego uruchomienia;
•podczas podłączania węży hydraulicznych do układu hydraulicznego ciągnika należy zwrócić uwagę, aby zarówno układ hydrauliczny urządzenia, jak i ciągnika był pozbawiony ciśnienia;
•podczas przemieszczania się maszyn po drogach publicznych, powinny one znajdować się w pozycji transportowej;
•niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie;
•każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika lub maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie opuścić, następnie można wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki;
•w celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny w czasie postoju powinny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła;
•dołączanie i odłączanie wałków przegubowo-teleskopowych można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy, wyłączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz o stosowanie opisanych powyżej zasad bezpiecznej pracy. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych problemów, bólu, cierpienia i stresów.

Elżbieta Nawrocka
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS
w Łodzi

Poprawiony: piątek, 03 października 2014 08:59