Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

czwartek, 17 października 2013 12:35 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 7 października (poniedziałek) 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Złota 30tka”, dedykowanego 40 pozostającym bez zatrudnienia osobom do 30 roku życia, która polega na złożeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie Realizatora projektu (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808), a także na zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu projektu, regulaminu rekrutacji oraz komisji kwalifikacyjnej.

W ramach projektu przewiduje się:


Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki do Realizatora projektu) najpóźniej do dnia 25 października 2013 r. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka

Poprawiony: czwartek, 17 października 2013 13:42